beatasperanza

46 tekstów – auto­rem jest beatas­pe­ranza.

żyć z tobą to być sama

w zgięłku mias­ta
rodzi się marze­nie
no i już jes­teś sa­ma
sa­mot­ność- marze­nia spełnienie

codzien­nie u ciebie prze­siady­wała
wtu­lona w two­je ub­ra­nia
do tańca zap­raszała
gdy układałaś się do spa­nia

ba­wiłaś się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 stycznia 2011, 14:05

ten most to pomyłka

ok­no ot­warte na świat
w mie­szka­niu za­duch samotności
z od­da­li głos "jak się masz?"
do­cierał do cier­piące­go człowieka

tak nies­podziewa­ny ból
tak up­ragniona miłość
ten wiatr co zdmuchi­wał ciszę
ten śmiech co ko­lana uginał
uszy są głuche
dzi­siaj nie słyszą już

za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 grudnia 2010, 19:26

ballada o kolorowym ptaszku

ra­nek świ­ta słońce toczy się zza wzgórza
jak codzień her­batni­ki w ka­wie zanurzasz
us­ta zajęte mil­czą ciągle wol­ne oczy
pat­rzą na ko­ta jak do mis­ki le­niwie kroczy
wa­hadło ze­gara wier­ci się w le­wo i w prawo
trzyma [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 22 listopada 2010, 13:53

ostatni występ(poezja śpiewana)

palą się znicze roz­pa­dają ciała
to nie dla niego płomy­ki pa­mięci
ciało kąpie się w morzu twar­dych ciosów
bul­wersujące życie bieg­nie do księżyca
śmierć wy­gania go z teat­ru marzeń

w Os­tii noc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 października 2010, 17:22

pytam cię matko(poezja śpiewana)

ob­serwuję po­nurym wzro­kiem sa­molo­ty na niebie
stoję tu­taj sa­mot­nie i wspo­minam ciebie
matką byłaś niez­wykłą kształciłaś z cierpliwością
ob­darzałaś mnie bez gra­nic nies­kończoną miłością

ma­mo będę ta­ka szczęśliwa
gdy złączy nas śmierć sprawiedliwa
ma­mo bez ciebie trudno [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 października 2010, 15:19

kokon i rzeka(poezja śpiewana)

rze­ka rze­ka uśpiona
na jej łożu porzucone
niczym śnieg mo­je ciało
nie wy­god­ne i odrętwiałe
szes­nasto­let­ni ko­kon
zewnętrzna osłona nicości

dzień za dniem
miesiąc za miesiącem
idą na dno ja ucze­piona ich końca
niczym wil­gotny chleb tonę
ja tonę a ty [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 października 2010, 14:45

dialog w ciemności(poezja śpiewana)

dialog w ciem­ności (poez­ja śpiewana)

nie wsta­waj jeszcze synu
gi­niemy w świecie rutyny
chcę być twoim sprzymierzeńcem
ale ja chcę
ja muszę

nie budź spo­koj­nych ludzi
strzeż się ich przek­leństw i gniewu
niech nie czer­wienią się twarze
ale ja muszę ojcze
już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 września 2010, 14:24

jesień w żałobie

wiatr wołał za od­chodzącym la­tem
co w ago­ni za­mykało za sobą wro­ta
że i tak klucze dzi­kich gęsi
ot­worzą każdą fur­tkę dla pan­ny
co nad­chodzi w we­lonie z ba­biego la­ta

je­sien­na dama [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 września 2010, 21:11

wychodzimy na prostą

wchodzi­my w las
z pra­wej i le­wej drze­wa
po­dają so­bie liście
wkręcają w siebie gałęzie
wiją nad na­mi dach
osłonić chcą pier­wsze oz­na­ki miłości
aby nie wys­chły przed­wcześnie
w lip­co­wym gorącym słońcu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 września 2010, 19:42

spóźnialska panienka

z klo­nu pol­ne­go w wiel­kim tłoku
spa­dał lis­tek z ogonkiem
sta­ry już był tej po­ry roku
po­mar­szczo­ny go­rejącym słonkiem

je­go brze­gi wy­gięte do góry
w mod­li­tew­nym geście
żeg­nały niebo chwa­liły chmury
których nie zo­baczy już więcej

dużo miał przed sobą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 7 września 2010, 16:53
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

beatasperanza

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność